Noortevolikogude loomine

Käesoleval aastal paneb ENL senisest rohkem rõhku osalusvõimaluste kasvatamiseks kohalikul tasandil. Noortevolikogude loomise toetamiseks on ENL-i tegevuskavas kolm tegevust.

1) "Seda laigiks" töötubade läbiviimine kohalikes omavalitsustes

2) Baaskoolituste läbiviimine kohalikes omavalitsustes

3) Noortevolikogude algatamise toetuse eraldamine

 

"Seda laigiks" töötoad

"Seda laigiks" töötoad on 301 Moved Permanently suunatud kohalikele omavalitsustele, kus ei ole võimalusi noorte osaluseks. Töötuba on esimene samm, kuidas noortele osalusvõimalusi tutvustatakse.

Kohalikus omavalitsuses viiakse läbi töötuba, mille käigus tutvustatakse noortele demokraatia ja kohaliku omavalitsuse mõjutamise tööriistu ning lõppkokkuvõttes lahendatakse üks kohalik noortele oluline probleem. Töötoas jaotatakse noored meeskondadesse ja iga meeskond kaardistab oma elukoha probleemid, valib neist lahendamiseks olulisema ja töötab välja probleemilahenduse(d). Probleemi lahendamisel kaasavad noored ka kaaskodanikke - just kaaskodanike toetus aitab valida meeskonna, kelle lahendused koheselt ellu viimist vajavad.

Baaskoolitused

Baaskoolituste näol on

301 Moved Permanently

tegemist järgmise sammuga, mis järgneb sellele, kui töötuba on läbi viidud ning noortel osaluse maitse suus ning tahe edasi tegutseda.

Noorte osaluse tutvustamine, osalussimulatsiooni läbimängimine, noortevolikogu loomise meelespea (valimiste korraldamine, põhimääruse paikapanemine, toetuse saamine, demokraatia ja esindatuse põhimõtted jne) arutlemine ja teha- mitte teha esiletoomine, näpunäidete jagamine, koosolekute korraldamine ja meeskonna juhtimine, jätkusuutlikkuse tähtsus ja "veeuputuse" vältimine, ENLi pakutavate teenuste tutvustamine (nt projektifond).

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisainfo:

Heiki Viisimaa
heiki@enl.ee
+372 5835 5559