Osaluskogude projektifondi algatusfond

Taotluse Eesti Noorteühenduste Liidu projektifondi algatusfondi saavad esitada osaluskogu loomisest huvituv noortegrupp läbi juriidilise isiku või partneri (nt kohalik omavalitsus, noortekeskuse MTÜ) ning see on mõeldud tegevuste korraldamiseks läbi mille tutvustatakse osalusvaldkonda ning jõutakse noortevolikogu loomiseni.

Taotlusi algatusfondi saab esitada käesoleva aasta märtsist kuni 1. novembrini.

Toetatakse koolitundide läbiviimist, noorte osaluse teemaliste ümarlaudade korraldamist kohalikes omavalitsustes, demokraatiakoolide või õpitubade organiseerimist kohalikes omavalitsustes, noorte mõttetalgute korraldamist jne. Ei toetata vara soetamist.

Korduma kippuvad küsimused:

Palju toetust antakse?

Fondist antakse toetust kuni 450 eurot.

Kas omaosalus on vajalik?

Omaosalus vajalik ei ole; ise siia raha ei pea juurde lisama.

Mille jaoks toetust antakse?

Toetust antakse tegevuste jaoks, mis on 301 Moved Permanently suunatud noortevolikogu loomiseni jõudmiseks.

Kes saab taotleda?

Aktiivsete noorte grupp, kohalik omavalitsus või juriidiline isik (nt noortekeskuse MTÜ). Soovitame taotlejana märkida kohaliku omavalitsuse, sest (1) taotleja on ka fonditoetuse saamisel lepingu allkirjastajaks ning (2) siis on

301 Moved Permanently

näha, et omavalitsusel on
nginx
soov noori kaasata – kui taotleja on keegi muu peale omavalitsuse, siis tuleb taotlusele lisada omavalitsuse sooviavaldus kaasata noori ja toetada noorte osalust kogukonnas ja otsustes.

Mida on taotlemiseks vaja?

Taotlemiseks on vaja aktiivsete noorte gruppi, kohaliku omavalitsuse soovi ja vormikohast taotlust.

1. Toetamise kord

Projektifondist toetuse andmiseks on omad põhimõtted ja reeglid:

Reeglitega tutvumiseks kliki siia.

2. Projekti esitamine

Projektifondist toetuse saamiseks on vaja esitada vormikohane taotlus

Taotlusvormi leiad, kui klikid siia.

3. Projekti käigus

Projekti tegevuste käigus on vaja kirja panna projektitegevustes osalevad noored.

Lisaks, ei tasu ära unustada, et ka häid partnereid ja toetajaid tuleb kajastada- toetajate logod leiad siit.

4. Pärast projekti

Pärast projekti tuleb täita ka aruanne, et teaksime, kuidas on projekt läinud.

Aruandevormi leiad, kui klikid siia

---------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem lisainfot projektifondi kohta saab:

Heiki Viismaa
+372 5835 5559
heiki@enl.ee

Projektifondi läbiviimist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Noorsootöö Keskus