Osaluskogud maakondades

Maakondlik noortekogu tegeleb vastava maakonna noorte seisukohtade viimisega maakondliku tasandi otsustajateni ehk siis võimaldab noortel osaleda otsustusprotsessides ning kaitsta enda huvisid neid puudutavates valdkondades maakondlikul tasandil. Infot kõikide maakondlike noortekogude kohta leiate vasakult maakondade kaupa.

Kohaliku tasandi noortevolikogu on kohaliku omavalitsuse volikogu juurde moodustatud noorte osaluskogu, mille eesmärk on kohaliku omavalitsuse otsuste kujunemisel kaasa rääkida. Info kõikide olemasolevate kohaliku tasandi noortevolikogude kohta leiate vasakult maakondade kaupa.