Noorte kaasamine ja osalus. Käsiraamat

Noorte kaasamine ja osalus. Maakonnas, vallas ja linnas.

Käsiraamat noorele, noortekogule, noortevolikogule, ametnikule, noorsootöötajale, maakonna ja kohaliku omavalitsuse juhile.

Noorte kaasamise ja osaluse käsiraamat annab noortele juhiseid osaleda kohaliku elu arendamisel ning selgitab otsustajatele ja noorsootöötajatele miks ja kuidas noori kaasata. Raamatus seljatatakse põhjalikumalt noorte osalusmotivatsiooni, antakse ülevaade, millist kasu saab kohalik omavalitsus noorte kaasamisest ning jagatakse juhtööre, milliseid meetodeid noorte kaasamisel kasutada. Noored saavad raamatust teada, miks neil tasub maakonna ja kohaliku elu arendamisel osaleda ning kuidas seda teha.

Käsiraamat (PDF-is).