Osaluskogude projektifondi arengufond

Taotluse Eesti Noorteühenduste Liidu projektifondi arengufondi saavad esitada olemasolevad osaluskogud läbi juriidilise isiku või partneri (nt kohalik omavalitsus või maavalitsus) ning see on mõeldud olemasolevatele osaluskogudele tegevuste korraldamiseks.

Toetatakse osaluskogude loomisega ja arendamisega seotud tegevusi, näiteks koostöökohtumised, koolitused, seminarid, koosolekud jne. Ei toetata vara soetamist.

Soovitatavalt vastavad tegevused ühele või mitmele nimetatud prioriteedile:

  • noortevolikogude loomine;
  • noorte valimisaktiivsuse tõstmine (pidades eeskätt silmas 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimisi, kus saavad esmakordselt valida noored alates 16. eluaastast);
  • osaluskogu kui organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamine;
  • osaluskogude koostöö, m.h. partnerlus ühe või mitme teise osaluskoguga, noorteühinguga, kohaliku omavalitsuse ja/või maavalitsusega;
  • osalusvaldkonna arendamine;
  • demokraatlikud valimised;
  • kodanikuühiskonnas kaasa rääkimine.

Mis ideede elluviimist toetatakse? Kogu ideid siit: ENL-i osaluskogude ja osalusvaldkonna kolm prioriteeti 2016. aastal

Kui olen taotluse esitanud, mis saab edasi? Vaata siit: Osaluskogude projektifondi menetluskäik

 

1. Toetamise kord

Projektifondist toetuse andmiseks on omad põhimõtted ja reeglid:

ENL-i projektifondi toetuse taotlemise kord

2. Projektide hindamine

Projektitaotlusi hindab huvigruppide esindajatest ja ekspertidest koosnev seltskond. Vaata, kes projektitaotlusi hindavad:

Projektifondi kolleegium

Vaata, kuidas Sinu osaluskogu projektitaotlust hinnatakse:

Kolleegiumi töökord

Kolleegium hindab projekte hindamislehe alusel. Vaata, mis kriteeriumite alusel Sinu osaluskogu projekti hinnatakse:

Hindamisleht

3. Projekti esitamine

Projektile toetuse saamiseks tuleb muidugi koostada taotlus:

Taotlusvorm

Vaata, kuidas taotlust täita: Taotlusvormi täitmise juhend

4. Projekti käigus

Projekti käigus on vaja registreerida projektist osavõtjad:

Registreerimisleht

Samuti ära unusta, et toetajaid tuleb ka kajastada - toetajate logod leiad siit

5. Peale projekti

Peale projekti tegevuste lõppu on vaja esitada aruanne, milles nii iseenda kui ka toetaja jaoks saab analüüsida, kuidas projekt läks:

Aruandevorm

Kuluaruande vorm

Samuti peame oluliseks, et osaluskogude tegevused oleksid võimalikult laialt kajastatud - täida ära lühikokkuvõte enda osaluskogu projekti kohta, mille avaldame meie kodulehel.

________________________________________

Taotlusvoorude tähtajad:

2016. aasta voorud ja tähtajad on järgmised:

I voor: 27. märts 2016 kell 23.59

II voor: 27. aprill 2016 kell 23.59

III voor: 29. mai 2016 kell 23.59

IV voor: 28. august 2016 kell 23.59

V voor: 2. oktoober 2016 kell 23.59

Projektitaotlus ja lisadokumendid tuleb saata taotlustähtajaks digiallkirjastatuna e-posti aadressile projektifond@enl.ee

______________________________________

Rohkem lisainfot projektifondi kohta saab:

Heiki Viisimaa
+372 5835 5559
heiki@enl.ee

 

Projektifondi läbiviimist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Noorsootöö Keskus