Uudised

Noorteühing Avatud Vabariik kutsub 17-26-aastaseid noori rannaseminarile Käsmu

Noorteühing Avatud Vabariik kutsub 17-26-aastaseid noori rannaseminarile Käsmu 30. juulil, mille teemaks on sallivus, Eesti ühiskonna mitmekesisus ja kaasatus.

Demokraatlik riik kohtleb inimesi võrdselt ja arvestab inimeste eripäradega. See tähendab, et ühiskondlikud reeglid ja sotsiaalsed normid peavad neid erinevusi arvestama, et tagada kõigile võrdsed võimalused ja kaasatus. Teisest küljest, kas pole nii et mida homogeensem on ühiskond, seda vähem konflikte?

Seminari fookuses on suhtlemine ja suhted erineva kultuuritaustaga inimeste vahel ja erinevates sotsiaalsetes keskkondades. Seminaride eesmärgiks on viia kokku eri rahvustest noori, toetamaks nende omavaheliste kontaktide tekkimist ja vähendamaks kultuuridevahelisi barjääre.

Rannaseminari programm:
09:30 Väljasõit Tallinnast
11:00 Tervituskohv Käsmus
11:30 Arutelu: Eesti ühiskonna mitmekesisus: kui sallivad me oleme ja kus on sallivuse piir? Kas sallivusel on piire?
Osalevad: Marianna Kaat, filmiprodutsent ja režissöör
Kari Käsper, jurist, Eesti inimõiguste keskuse direktor
13:00 Lõuna
14:00 Dokumentaalfilmi “14 käänet” vaatamine
15:00 Workshop: dokumentaalfilmi tegemine
17:00 Seminari lõpp, väljasõit Tallinna.

Osalemine seminaril, sh transport Tallinnast ja tagasi on

tasuta, kuid kohtade arv on

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (5)

piiratud. Registreerimine on
avatud siin.

Seminari läbiviimist toetab Integratsiooni Sihtasutus Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused” vahenditest.

Lisainfo:
Stanislav Tituško
Noorteühing Avatud Vabariik
tel. 58060286
www.or.ee