Uudised

Eesti Noorteühenduste Liidu 2016. aasta liikmeküsitluse kokkuvõte!

Suured tänud kõigile vastajatele! Liikmeküsitlus saadeti välja 55 organisatsioonile ning küsitlusele vastas 26 täisliiget ja 11 kandidaatliiget (kokku 37 noorte organisatsiooni). Antud liikmeküsitluse tagasiside põhjal on meil võimalik paremini planeerida 2017. aasta tegevusi, mis rohkem vastaksid liikmete soovidele ja üldiselt saame asju paremini teha. 

ENLi liikmeküsitluse kokkuvõte