ENLi liikmele

 

ENL pakub oma liikmesorganisatsioonidele nii eestkostet kui ka mitmeid koostöö- ja arenguvõimalusi:
 • eestkostet nii riigi kui ka kohalikul tasandil
 • võrgustikku, koostöövõimalusi ja kontakte - ENLiga on suuremal või väiksemal määral seotud ligi 120 noorteorganisatsiooni, mis tegutsevad üle Eesti ja hõlmavad oma tegevusse tuhandeid noori. Läbi ENLi saab leida uusi ja kasulikke koostööpartnereid kas üksikuks projektiks või pikemaks perioodiks.
 • arendustegevust ja mitmeid koolitusi
 • nõustamist ja tuge igapäeva töös
 • mitmeid soodustusi koostööpartnerite teenustele ja toodetele
 • tuge oma organisatsiooni info levitamisel
 • võimalust osaleda välisprojektides
Et liikme ja ENLi büroo vaheline info paremini liiguks ja suhtlus ladusam oleks, on igal liikmel kontaktisik, kes on ühingu (juhatuse) liige või vabatahtlik, kes
 • vastutab ENLi ja ühingu vahelise suhtluse eest;
 • vahendab infot ENLi ja ühingu vahel;
 • esindab ühingut ENLi sündmustel (sh üldkoosolekul);
 • on kursis ENLi ja oma ühingu tegemiste ja seisukohtadega.
Järgmistel lehekülgedel on välja toodud kõik võimalused, mida ENL oma liikmetele pakub.
Ole aktiivne ja kasuta pakutavaid võimalusi!