Tegevused

Noorte hääl ühiskonnas

ENL on partneriks erinevatele riigiasutustele noorte arvamuse esindamisel. Seisame noorteühenduste huvide eest nii seadusloomes osalemise kui ka rahastusvõimaluste parandamise kaudu. Üks olulisemaid suundi ENLi töös on noortepoliitika arendamine. ENL osaleb riiklikes ja kohalike komisjonides, töögruppides ja ümarlaudades.

Noortepoliitikat on vaja nii ENLi liikmetele kui ka kõikidele noortele tervikuna. Kõigil ENLi liikmesorganisatsioonidel on võimalus tõstatada probleeme ning osaleda noortepoliitiliste seisukohtade kujundamisel. Samuti võib ENLi poole pöörduda igaüks, organisatsioonilisest kuuluvusest või liikmestaatusest hoolimata. ENL on noortepoliitiliste seisukohtade kommunikeerimiseks välja andnud ka noortepoliitika platvormi, mis väljendab ENLi seisukohti nii hariduse, kaasamise, tervise, tööhõive kui ka näiteks tolerantsuse ja diskrimineerimise teemadel.

Alates 2002. aastast esindame Eestit Balti Noortefoorumis, mis ühendab Läänemere piirkonna noorteühenduste katusorganisatsioone. 2004. aastast on ENL Euroopa Noortefoorumi liige ning panustab aktiivselt noortevaldkonna arengusse Euroopa tasandil.

ENL aitab oma kontaktide kaudu liikmetel leida partnereid välisriikides, pakub võimalusi osaleda välisseminaridel ja öelda sõna sekka Euroopa noortepoliitikas.

 

Noorteühenduste kvaliteedi kasvatamine

ENL pakub mentorlust, koolitusi ja arenguprogramme oma liikmetele, korraldades igal aastal Suvekooli ja Talvelaagrit ning lisaks ka erinavaid seminare ja infopäevi. ENLi poolt liikmetele pakutavad koolitused on kvaliteetsed, tippkoolitajaid kaasavad ning noorte vajadustest lähtuvad.

2008. aastal valmis noorteühenduste enesehindamise käsiraamat. Enesehindamise käsiraamat pakub lihtsamaid ja keerulisemaid, pealiskaudsemaid ja põhjalikumaid meetodeid enesehindamise läbiviimiseks ning tutvustab kvaliteedi juhtimise temaatikat laiemalt.

 

Kampaaniad

Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga alustati noorte osaluskampaania projekti, mille eesmärgiks on teavitada noori ja laiemat üldsust noorte võimalustest olla kaasarääkijad ühiskonna otsustusprotsessides nii kohalikul kui üleriigilisel tasandil.

Osalusprojekti raames toimusid simulatsioonid koolides, osaluskohvikud, loodi osalusmetroo ning korraldati suur kaks nädalat vältav tänavakampaania Tallinnas.

ENL osaleb ka teabepäevadel, messidel ja teistel noorte jaoks olulistel üritustel, tutvustades seal noorteühenduste poolt pakutavaid võimalusi ja ENLi projekte.

 

Ajaleht Aken

ENL andis kuus korda aastas, aastani 2011 välja noorsootöö infolehte Aken, kajastades noorsootöös olulisi küsimusi ja sündmusi. Alates 2011 andis ajalehte Aken välja Raplamaa ajaleht Nädaline, aastast 2012 võttis ohjad üle Eesti Noorsootöö Keskus.

 

Tunnustame noorteühendusi ja noorte sõpru

Iga aasta lõpus tunnustab ENL oma edukamaid liikmesorganisatsioone Parima Noorteprojekti konkursiga. Konkursil osalevad ENLi liikmesorganisatsioonide projektid. ENL edastab Parima Noorteprojekti tulemused ka avalikkusele, juhtides konkursiga avalikkuse tähelepanu noorte panusele ja osalussoovile.

Lisaks oma liikmesorganisatsioonide tutvustamisele kiidab ENL iga-aastaselt ka Kõige Noorema ning Aasta Tegija tiitliga mõnd inimest või organisatsiooni, kes on kas arendanud oluliselt noortevaldkonda aasta jooksul või panustanud ENLi kui organisatsiooni arendamisse.Innovaatilised ja vajalikud projektid

ENL korraldab ka mitmeid teisi projekte, nagu näiteks varivalimisi. Projekti eesmärgiks on jõuda ühiskonnani sõnumiga, et noorele inimesele läheb korda, mis tema ümber toimub, eriti tema kodukohas. Siin kohal tuleb meeles pidada, et noortele on

vaja lihtsaid ent atraktiivseid osalusvõimalusi just seal, kus nad elavad ja tegutsevad.

 

Toeta noorte arengut!

ENL ootab häid mõtteid, ideid ja tähelepanekuid, aga ka igakülgset abi noortevaldkonna arendamiseks. ENL usub, et noored on

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (30)

tõepoolest ühiskonna tulevik ja selleks, et Eesti ühiskond oleks tulevikus hästi toimiv, konkurentsivõimeline, väärtustepõhine ning ettevõtlik, tuleb toetada just noorte algatusi ning neid arendada.

ENL on huvitatud nii aktiivsetest vabatahtlikest, koostööst ettevõtetega kui ka aruteludest erinevate ministeeriumite ja kohalike omavalitsustega. 

ENLi head koostööpartnerid ja toetajad on Haridus- ja TeadusministeeriumEesti Noorsootöö KeskusEesti Õpilasesinduste LiitEesti Üliõpilaskondade LiitSA Archimedes Euroopa Noored Eesti bürooHasartmängumaksu NõukoguKodanikuühiskonna Sihtkapital,Tallinna Spordi- ja NoorsooametTartu LinnavalitsusJC DecauxEesti Jalgpalli LiitEesti PostimeesAvatud Eesti FondTiigrihüppe Sihtasutus ja paljud teised.