Anneta ENLile

Annetuse tegemine on iga inimese võimalus aidata kaasa kas üksikisiku või ühiskondliku probleemi lahendamisele või selle tagajärgede leevendamisele.

Eesti Noorteühenduste Liit on 301 Moved Permanently liitunud annetuste kogumise hea tavaga ning meie tegevus on kooskõlas Eesti kodanikuühiskonna eetikakoodeksiga. Meie planeerimisdokumendid ja tegevuste aruanded on

301 Moved Permanently

kenasti kodulehel üleval.

Teie annetatud raha läheb Eesti noorteühenduste ja noortepoliitka sõbralikuma keskkonna loomisse. Nii on
nginx
sul võimalus aidata tegelikult iga noort meie kodumaal.

ENL on kantud valitsuse poolt tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja. See tähendab, et eraisik saab oma maksustatavatest tuludest pärast teisi mahaarvamisi annetatud summa maha arvata ning juriidilisel isikul ei teki annetades lisakulusid.

Annetuse saad kanda Eesti Noorteühenduste Liidu arveldusarvele EE472200221029226275.