Noortepoliitika platvorm

ENLi noortepoliitika platvorm on ENLi noortepoliitilise tegevuse alusdokument, millest lähtuvad kujundatavad seisukohad, avaldused, pöördumised.

Platvormis on kajastatud ENLi olulisimad seisukohad alljärgnevates teemavaldkondades: Noorte osalus ja kaasamine, Kvaliteetne noorsootöö, Noorteühenduste areng, rahastus ja koostöö, Noorte teavitamine ja nõustamine, Noorte sotsiaalsed garantiid, Noorte tervis, Noorte mobiilsus, Noorte tööhõive ja ettevõtlikkus, Formaalne ja mitteformaalne haridus, Võrdne kohtlemine, Erivajadustega noored, Erinoorsootöö, Lõimumine.

ENLi noortepoliitika platvorm on esmakordselt kinnitatud ENLi üldkoosoleku poolt 16. mail 2009 ning platvorm vaadatakse üle ning tehakse selles täiendusi üldkoosoleku poolt vastavalt vajadusele ja ühiskonnas tekkivatele muudatustele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.
Hetkelkehtiv noortepoliitika platvom võeti vastu 15. mail 2016 ENLi Üldkoosolekul ning täiendati 20. novembril 2016 ENLi Üldkoosoleku poolt.

ENLi Noortepoliitika Platvorm