ENLi inventar ja teenused

ENLi kontoris on olemas veidi tehnikat, mida saab vajadusel välja rentida. Inventari rentimiseks kirjuta oma soovist rent@enl.ee!

Rentida on 301 Moved Permanently võimalik:

  • Data-projektor (10 €/päev)
  • Ekraan (5 €/päev)
  • Märgimasin (10 €/päev, ühe märgitooriku hind 0,40 €); märgi diameeter on 57 mm.
  • Ruupor (8 €/päev)
  • Raadiosaatjad (6 tk; 8 €/päev)