Kandideerimine ENLi juhatusse

Eesti Noorteühenduste Liit kuulutab välja juhatuse esimehe ja aseesimehe valimised!

Kuulutame välja juhatuse esimehe ja aseesimehe valimised! Juhatuse liikme ametiaeg on 2 aastat alates 1. jaanuarist 2018.


Vedades eest Eesti üht suurimat noorteorganisatiooni saad palju kogemusi ja teadmisi:
  • organisatsiooni arendamisest;
  • noortepoliitika arendamisest ja mõjutamisest;
  • noorteühenduste hetkeolukorrast ja tegevusest Eestis;
  • noortepoliitika toimimisest väljaspool Eestit.
  • projektide koordineerimisest;
  • meeskonna juhtimisest;
Kandideerimisel tuleb kasuks:
  • eelnev juhtimiskogemus;
  • huvi noortepoliitika vastu;
  • varasem tegevus noorteorganisatsioonis;
  • huvi finantsjuhtimise vastu.


ENLi juhatus juhib ja esindab organisatsiooni. Juhatuse pädevusse kuulub (ENLi põhikiri pt 7.3):
7.3.1. ENLi igapäevase töö koordineerimine, juhtimine ja korraldamine; 
7.3.2. ümarlaudade, töögruppide ja nende juhtide kinnitamine; 
7.3.3. ENLi esindajate volitamine; 
7.3.4. ENLi tegevuskava ja aastaeelarve väljatöötamine; 
7.3.5. ENLi liikmete arvestuse korraldamine; 
7.3.6. ENLi personalitöö korraldamine 
7.3.7. ENLile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade omamise, võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ning tingimuste määramine nimetatud tehinguteks.


Kandideerimiseks tuleb ENLi juhatusele esitada:
1. avaldus, millel on märgitud, millisele juhatuse liikme kohale kandideerid;
2. vabas vormis elulookirjeldus;
3. motivatsioonikiri (kuni 2 lk).

Kandidaatidel on üldkoosolekul ja Sügisseminaril osalemine kohustuslik, et esitleda end liikmetele (maksimaalselt 7 minutit) ning vastata liikmesorganisatsioonide küsimustele.

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata juhatus@enl.ee või paberkandjal Estonia pst 5a, Tallinn 10143.
Kandidatuuri esitamise tähtaeg on 20. september 2017!

Juhatuse liikmed valib üldkoosolek 08. oktoobril 2017 Tartus.

Lisainfo: 
Ivo Visak
ivo@enl.ee
5564 5119